CCSIPRO® OBCHÔDZKA

CCSIPRO® Obchôdzka

Mobilný obchôdzkový systém

CCSIPRO® OBCHÔDZKA je online obchôdzkový systém, ktorý prináša okamžité informácie z celého objektu v chronologickom, komplexnom prehľade. Aplikácia zaznamenáva kľúčové body objektu spolu s časovými známkami a je v prípade mimoriadnych udalostí pripravená situáciu odfotiť a fotografiu odoslať. Pre účely kontroly je k dispozícii online prehľad obchôdzok ✓

CCSIPRO® OBCHÔDZKA si kladie za cieľ:

  • zvýšenie bezpečnosti objektu
  • zefektívnenie činností strážnej služby
  • minimalizovanie chybovosti
  • uľahčenie práce strážnika

Vytvorenie záznamu obchôdzky

Strážnik priloží mobilný telefón ku kontrolovanému bodu

Záznam o obchôdzke sa tak okamžite automaticky odošle

V prípade mimoriadnej udalosti je strážnik pripravený situáciu odfotiť a odoslať záznam o udalosti

Kontaktujte tím CCSIPRO®

emailom info@ccsipro.sk

telefonicky +421 915 123 567