APLIKÁCIE

Systémové riešenia CCSIPRO®

CCSIPRO® BOZP

Získanie digitálneho súhlasu s internými pravidlami BOZP

CCSIPRO® REPORTY

Pravidelné a automatické reporty generované na základe dát spracovných systémami CCSIPRO®

CCSIPRO® NOTIFIKÁCIE

Okamžité notifikácie prostredníctvom sms 📱 emailom 📧 alebo telefónického hovoru 📞

Mobilné aplikácie CCSIPRO®

CCSIPRO® Terminál 4G

Mobilné zariadenie s aplikáciou CCSIPRO® slúži na evidenciu vstupov, výstupov vozidiel, obchôdzkových bodov, fotenie kľúčových alebo mimoriadnych udalostí.

CCSIPRO® Kiosk

Mobilná aplikácia pre ohlásenie a zaznamenenie návštevy jedným tlačidlom. Voliteľné rozšírenia zahráňajú; automatické vytlačenie vstupky s kódom pre odhlásenie návštevy a možnosť ohlásenia sa na konkrétne stanovisko alebo ku konkrétnej osobe. Viac info TU