Objavte systém CCSIPRO®

CCSIPRO® sú smart systémové riešenia pre zabezpečenie objektov, modernú strážnu službu a logistické operácie.

Každá inštalácia systému CCSIPRO® je navrhnutá a prispôsobená tak aby vyhovela špecifickým potrebám zákazníka a zároveň spĺňala aj tie najprísnejšie bezpečnostné kritéria.

V praxi zavedené systémy CCSIPRO®

CCSIPRO® Kiosk

Kompletné technické a softvérové riešenia pre automatické ohlasovanie a správu návštev so smart funkciami.

CCSIPRO® eStrážnik

Vzdialený kamerový a bezpečnostný dohľad

CCSIPRO® eVrátnica

Bezobslúžná smart vrátnica

CCSIPRO® Obchôdzka

Mobilný obchôdzkový systém

Ďalšie produkty CCSIPRO®

CCSIPRO® eNávšteva

Systém pre automatické ohlasovanie a správu návštev

CCSIPRO® ePlánovanie

Smart plánovacie nástroje

CCSIPRO® eLogistika

Smart logistické nástroje

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu a bližšie informácie o produktoch CCSIPRO®?