CCSIPRO® eSTRÁŽNIK

CCSIPRO® eStrážnik

Vzdialený bezpečnostný dohľad

  • Aktívny 24/7 dozor vzdialeného strážnika prostredníctvo kamerového systému
  • Dostupná komunikácia na diaľku cez hlásku na bráne alebo cez hlasný megafón vo vnútri objektu
  • Vzdialené ovládanie kamier, brán, rán, osobných brániek a svetiel
  • Vzdialená identifikácia osôb
  • Výrazná úspora nákladov

Pracovník strážnej služby dokáže na diaľku vykonávať širokú škálu operácii:

Vzdialené ovládanie brán

Vzdialené ovládanie svetiel

Komunikácia cez hlásku
na bráne

Vzdialené otváranie a zatváranie rámp

Možné rozšírenia; komunikácia cez hlasitý megafón v rámci objektu, vzdialená evidencia vstupov a výstupov osôb, identifikácia osôb a ďalšia na základe individuálnych požiadaviek ✔️

Kontaktujte tím CCSIPRO®

emailom 📧 info@ccsipro.sk

telefonicky 📲 +421 915 123 567