CCSIPRO® Obchôdzka

Obchôdzkový systém priamo prepojený s NFC zariadeniami prináša okamžité informácie z celého objektu v komplexnom prehľade. Aplikáciu je možné rozšíriť o voliteľnú možnosť fotenia v prípade mimoriadnych udalostí.

CCSIPRO® Obchôdzka si kladie za cieľ

 • zefektívnenie činností strážnej služby
 • minimalizovanie chybovosti
 • uľahčenie práce strážnika
 • jednoduchosť používania

Nároky na personál

Vykonanie a zaevidovanie jedného kompletného procesu obchôdzky, prípadné ohlásenie mimoriadnej udalosti, je možné s minimálne 1 pracovníkom strážnej služby.

KONTAKTUJTE TÍM CCSIPRO PRE BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU
Slider

PRODUKT

Obchôdzka

Obchôdzkový systém využívajúci CCSIPRO® predstavuje spoľahlivé bezpečnostné riešenie evidenie obchôdzok v objekte a jeho okolí. Mobilná aplikácia spolu s kvalitným mobilným zariadením modernizuje a dohliadne na priebeh pravidelných obchôdzok. Dáta sú automaticky zaslané, uložené a zálohované na maximálne zabezpečených serveroch a sú prístupné po viacstupňovej verifikácii užívateľa.

Dostupné pre zariadenia:

Slider

Obchôdzka + Foto modul

Foto modul doplňuje CCSIPRO® Obchôdzkový systém o možnosť fotenia *mimoriadných udalostí počas smeny strážnika a jednotlivých obchôdzok. Je možné zvoliť si variantu kedy strážnik musí vytvárať spolu s navštívením obchôdzkového bodu aj fotodokumentánciu alebo bude fotenie voliteľnom možnosťou v prípade že nastane mimoriadne udalosť.

Dostupné pre zariadenia:

*Mimoriadnou udalosťou sa rozumie: vzniknutá škoda na majetku, objekte, zabezpečení, pohyb neželaných osôb a pod.

 

Reporty

Tvorba reportov

 • Jednotlivé prehľady vytvárame na základe požiadaviek zákazníka
 • Obsah prehľadov sa upravuje na konkrétneho užívateľa

Prístup k reportom

 • Online v systéme CCSIPRO® pomocou webového prehliadača
 • Pravidelné mailové notifikácie (denné, týždenné, mesačné)

Notifikácie

 • pravidelné aj mimoriadne notifikácie
 • SMS, hlasová notifikácia
 • zabezpečené e-mailové notifikácie

TECHNOLÓGIE

Aplikácia CCSIPRO® Obchôdzka

 • Automómne mobilné evidovanie obchôdzok
 • Prihlasovanie do aplikácie prostredníctvom osobných NFC kariet
 • Okamžité zaznamenanie prihlásenia do aplikácie
Systém Obchôdzka CCSIPRO® na mieru

Kontaktujte tím CCSIPRO® pre bezplatnú konzultáciu o možnostiach aplikácie systému Obchôdzka pre vaše objekty.

Slider