Slider

CCSIPRO® VRÁTNICA PRE STRÁŽNIKOV

 • CCSIPRO® evidencia prechodu vrátnicou pre osoby (vstup, výstup)
 • CCSIPRO® evidencia prechodu vrátnicou pre osobné vozidlá (vstup, výstup)
 • CCSIPRO® evidencia prechodu vrátnicou pre nákladnú dopravu (vstup, výstup)
 • automatické rozpoznávanie EČV vozidiel
 • foto kontrola vozidiel a nákladných priestorov
 • priradzovanie vstupných kariet
 • CCSIPRO® Cargo®
 • CCSIPRO® App mobilné notifikácie
 • generovanie a tlač dodacích, logistických listov a bezpečnostných protokolov

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA

CCSIPRO® VRÁTNICA PRE ZAMESTNANCOV

 • CCSIPRO® evidencia príchodu a odchodu zamestnancov
 • CCSIPRO® evidencia príchodu a odchodu motorových vozidiel zamestnancov
 • automatické rozpoznávanie EČV vozidiel zamestnancov
 • automatické povoľovanie registrovaných EČV
 • priradzovanie vstupných a osobných kariet
 • CCSIPRO® App mobilné notifikácie

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA

CCSIPRO® VRÁTNICA PRE DODÁVATEĽOV

 • CCSIPRO® App mobilné notifikácie
 • SMS notifikácie
 • automatické povoľovanie registrovaného EČV dodávateľa
 • priame informovanie vrátnice klienta o plánovanom príchode dodávateľa

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA

CCSIPRO® VRÁTNICA PRE NÁVŠTEVY

 • CCSIPRO® evidencia prechodu vrátnicou pre osoby (vstup, výstup)
 • CCSIPRO® evidencia prechodu vrátnicou pre osobné vozidlá (vstup, výstup)
 • automatické rozpoznávanie EČV vozidiel
 • priradzovanie vstupných kariet
 • elektronický podpis BOZP
 • CCSIPRO® databáza návštev a archív BOZP

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA

CCSIPRO® VRÁTNICA PRE ZÁKAZNÍKOV

 • CCSIPRO® evidencia prechodu vrátnicou pre osoby (vstup, výstup)
 • CCSIPRO® evidencia prechodu vrátnicou pre osobné vozidlá (vstup, výstup)
 • automatické rozpoznávanie EČV vozidiel
 • CCSIPRO® databáza zákazníkov a archív BOZP

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA