VŠETKY DOSTUPNÉ MODULY CCSIPRO® VRÁTNICA SECURITY

EVISIT

FUNKCIE DOKUMENTÁCIA CENNÍK PODPORA ...
Čítajte ďalej

Trvalý vstup vozidiel a osôb

Aplikácia CCSIPRO® Entrance zaevidovanie osoby s trvalým vstupom (údaje o osobe, podpis BOZP, pridelenie vstupky) vykoná sa dopredu určenou osobou ...
Čítajte ďalej

Rozpoznávanie EČV

Systém zistené EČV vyhodnotí a vykoná ďalšie naprogramované úkony. Napr. notifikácia, kontroly vozidla, zdvihnutie závory, atď ...
Čítajte ďalej

iBeacon

Automatické evidovanie pohybu vozidiel v objekte Zariadenie neustále prijíma informácie zo zaregistrovaných čipov. Na základe prijatého signálu zisťuje vzdialenosť čipu ...
Čítajte ďalej

Notifikácie

CCSIPRO® je napojený na mailovú a SMS bránu. Notifikácie sa zasielajú v pravidelných intervaloch vo forme reportov alebo okamžite po ...
Čítajte ďalej

LED Tabuľa

Rozsvietenie LED tabule slúži ako notifikácia kontroly po náhodnom výbere vozidla, upozornenie vodiča na vstup do objektu, atď ...
Čítajte ďalej