Slider

VŠETKY DOSTUPNÉ MODULY CCSIPRO® SECURITY

Bezobslužná Vrátnica

CCSIPRO® Bezobslužná Vrátnica Automatizácia a digitalizácia procesov na vrátnici so systémom CCSIPRO. CCSIPRO® Bezobslužná vrátnica si kladie za cieľ automatizáciu bezpečnostných ...
Čítajte ďalej

VKD | eGuard

CCSIPRO® VKD | eGuard Vzdialený kamerový dohľadom - VKD so systémom CCSIPRO® sprostredkuje nepretržite dostupný dohľad nad všetkými objektami pre operátora ...
Čítajte ďalej

eNávšteva | eVisit

CCSIPRO® eNávšteva | eVisit NAVŠTÍV STRÁNKU Komplexný systém evidenie návštev s aplikáciou Kiosk. Z praxe vieme, že mať prehľad v ...
Čítajte ďalej

Obchôdzka

CCSIPRO® Obchôdzka Obchôdzkový systém priamo prepojený s NFC zariadeniami prináša okamžité informácie z celého objektu v komplexnom prehľade. Aplikáciu je ...
Čítajte ďalej