VŠETKY DOSTUPNÉ MODULY CCSIPRO® REMOTE SECURITY

EVISIT

FUNKCIE DOKUMENTÁCIA CENNÍK PODPORA ...
Čítajte ďalej

Rozpoznávanie EČV

Systém zistené EČV vyhodnotí a vykoná ďalšie naprogramované úkony. Napr. notifikácia, kontroly vozidla, zdvihnutie závory, atď ...
Čítajte ďalej

iBeacon

Automatické evidovanie pohybu vozidiel v objekte Zariadenie neustále prijíma informácie zo zaregistrovaných čipov. Na základe prijatého signálu zisťuje vzdialenosť čipu ...
Čítajte ďalej

Reporty

Každý užívateľ dostáva report s dátami, s ktorými potrebuje pracovať. Tvorba reportov Jednotlivé prehľady vytvárame na základe požiadaviek zákazníka Obsah ...
Čítajte ďalej

Notifikácie

CCSIPRO® je napojený na mailovú a SMS bránu. Notifikácie sa zasielajú v pravidelných intervaloch vo forme reportov alebo okamžite po ...
Čítajte ďalej

LED Tabuľa

Rozsvietenie LED tabule slúži ako notifikácia kontroly po náhodnom výbere vozidla, upozornenie vodiča na vstup do objektu, atď ...
Čítajte ďalej