VŠETKY DOSTUPNÉ MODULY CCSIPRO® REMOTE SECURITY

VKD | eGuard

CCSIPRO® VKD | eGuard Vzdialený kamerový dohľadom - VKD so systémom CCSIPRO® sprostredkuje nepretržite dostupný dohľad nad všetkými objektami pre operátora ...
Čítajte ďalej

eNávšteva | eVisit

CCSIPRO® eNávšteva | eVisit NAVŠTÍV STRÁNKU Komplexný systém evidenie návštev s aplikáciou Kiosk. Z praxe vieme, že mať prehľad v ...
Čítajte ďalej