Slider

VŠETKY DOSTUPNÉ PRODUKTY CCSIPRO®

Doprava | eTraffic

CCSIPRO® Doprava | eTraffic Súbor modulov a aplikácii CCSIPRO® Doprava  zabezpečuje: komplexné zaznamenanie vstupu a výstupu vozidla na vašich vrátniciach ...
Čítajte ďalej

Bezobslužná Vrátnica

CCSIPRO® Bezobslužná Vrátnica Automatizácia a digitalizácia procesov na vrátnici so systémom CCSIPRO. CCSIPRO® Bezobslužná vrátnica si kladie za cieľ automatizáciu bezpečnostných ...
Čítajte ďalej

IOL | Interná logistika

CCSIPRO® IOL | Interná logistika Automatické riadenie logistických proces v objekte od vstupu cez vrátnicu po opustenie objektu. Záznamy z ...
Čítajte ďalej

VKD | eGuard

CCSIPRO® VKD | eGuard Vzdialený kamerový dohľadom - VKD so systémom CCSIPRO® sprostredkuje nepretržite dostupný dohľad nad všetkými objektami pre operátora ...
Čítajte ďalej

Cargo

CCSIPRO® Cargo Po jednoduchom priložení mobilného zariadenia s aplikáciou CCSIPRO® okamžite a bez nutnosti akejkoľvek dodatočnej evidencie riadite svoje dodávky ...
Čítajte ďalej

Efektívne Plánovanie | FMS

CCSIPRO® Efektívne Plánovanie | FMS Naplánujte si možné príchody dodávok a bez nutnosti ďalšieho kontaktu vyberte vhodný termín príchodu vaších ...
Čítajte ďalej

eNávšteva | eVisit

CCSIPRO® eNávšteva | eVisit NAVŠTÍV STRÁNKU Komplexný systém evidenie návštev s aplikáciou Kiosk. Z praxe vieme, že mať prehľad v ...
Čítajte ďalej

Obchôdzka

CCSIPRO® Obchôdzka Obchôdzkový systém priamo prepojený s NFC zariadeniami prináša okamžité informácie z celého objektu v komplexnom prehľade. Aplikáciu je ...
Čítajte ďalej