Slider

CCSIPRO® OBJEKT PRE STRÁŽNIKOV

 • CCSIPRO® App NFC obchôdzkový systém
 • CCSIPRO® App Foto obchôdzový systém
 • CCSIPRO® časový archív obchôdzok a škodových udalostí
 • okamžitá e-mail/sms notifikácia o škodovej udalosti

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA

CCSIPRO® OBJEKT PRE LOGISTOV

 • CCSIPRO® prehľad zdržania v skladoch
 • CCSIPRO® evidencia nákladky v výkladky
 • povoľovanie nástupu na rampu
 • monitorovanie obsadenosti rámp a brán
 • evidencia záznamov z rámp
 • programovateľné LED tabule pre vozidlá dodávateľov
 • CCSIPRO® App mobilné notifikácie

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA

CCSIPRO® OBJEKT PRE MANAŽÉROV

 • CCSIPRO® súbor manažérskych modulov pre komplexný prehľad o situáciách v objekte a mimo objektu
 • CCSIPRO® App mobilné notifikácie
 • CCSIPRO® E-mail notifikácie
 • CCSIPRO® Reporty

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA

CCSIPRO® OBJEKT PRE ZAMESTNANCOV

 • CCSIPRO® dohľad nad bezpečnosťou zamestnancov v objekte
 • CCSIPRO® bezpečnostná kontrola zamestnancov v objekte

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA

CCSIPRO® OBJEKT PRE DODÁVATEĽOV

 • odoslanie informácie o ukončení nákladky a/alebo výkladky
 • SMS notifikácia o uvoľnení a pozícii rampy
 • LED tabule pre vozidlá dodávateľov
 • CCSIPRO® App mobilné notifikácie

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA

CCSIPRO® OBJEKT PRE NÁVŠTEVY

 • CCSIPRO® dohľad nad bezpečnosťou návštev v objekte
 • SMS notifikácia o príchode návštevy

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA

CCSIPRO® OBJEKT PRE ZÁKAZNÍKOV

 • CCSIPRO® dohľad nad bezpečnosťou zákazníkov v objekte

Dostupné pre platformy:   

KATALÓG INFORMUJ SA