Presnosť

 • Nevyhnutnosťou správneho fungovania systému je presnosť a správnosť získavaných údajov. Toto zabezpečujeme nami vyvinutými technológiami, ako napr. softvér na rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel, generovanie QR kódov s údajmi o tovare...
 • Webové nahlasovanie závozov zo strany dopravcov a okamžitý online prenos týchto údajov do zariadení, ktoré obsluhujú pracovníci SBS.

Dostupnosť záznamov

 • Údaje sú okamžite online prenášané na server.
 • Výsledky je možné kedykoľvek prezerať a pracovať
  s nimi pomocou webového prístupu.
 • Systém v pravidelných intervaloch generuje denné, týždenné, mesačné reporty,
  ktoré sú zasielané mailom určeným osobám.

Bezpečnosť a dostupnosť servera

 • Prístupy ssl/https a šifrované prenosy dát.
 • Garantovanosť dostupnosti služieb CCSIPRO® na 99,993 %.
 • CCSIPRO® je certifikovaný Úradom na ochranu osobných údajov.

Servis

 • Hotline 24/7.
 • Okamžité riešenie vzniknutých problémov.
 • Pravidelný update a upgrade jednotlivých modulov.
 • Úpravy a vývoj nových modulov na základe požiadaviek zákazníka.