CCSIPRO®

Certifikát informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2014

Úrad na ochranu osobných údajov SR a ČR

Systém je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov