CCSIPRO® VKD | eGuard

Vzdialený kamerový dohľadom - VKD so systémom CCSIPRO® sprostredkuje nepretržite dostupný dohľad nad všetkými objektami pre operátora bezpečnostnej služby.

CCSIPRO® eGuard | VKD si kladie za cieľ

  • spoľahlivý bezpečnostný dohľad bez fyzickej prítomnosti strážnika
  • prispôsobenie bezpečnostných systémov presne podľa potrieb objektu

Nároky na personál

Systém eGuard sa odporúča využívať pod dohľadom minimálne jedného pracovníka strážnej služby s priamym alebo vzdialeným prístupom.

KONTAKTUJTE TÍM CCSIPRO PRE BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU
Slider

PRODUKT

Aktívny vzdialený kamerový dohľad

  • dohľad nad jednotlivými objektmi prostredníctvom živého operátora dohľadového centra ktorý 24/7 kontroluje či objekt nebol narušený nežiadúcou osobou. Operátor dohľadového centra zároveň dokáže ovládať na diaľku vstup do objektu (brána, rampa) vstup do budovy (dvere), zapínanie a vypínanie svetiel prípadne iných prvkov. V prípade narušenia objektu operátor dohľadového centra vysiela na miesto výjazdovú skupinu
  • kompatibilný systém pre plné napojenie na existujúci systém IP kamier u zákazníka. Pre zabezpečenie ovládania vstupov a svetiel je nutné vykonať inštaláciu podporných ovládacích prvkov
  • pravidelné preskúšanie systému - naša spoločnosť pravidelne vykonáva preskúšanie funkčnosti celého bezpečnostného systému, funkčnosť jednotlivých prvkov a ich účinky. V prípade potreby dokážeme rozšíriť preskúšavanie a výkon servisu aj na zariadenia našou spoločnosťou nedodané a na nich potrebné servisné zásahy

TECHNOLÓGIE

Systém Obchôdzka CCSIPRO® na mieru

Kontaktujte tím CCSIPRO® pre bezplatnú konzultáciu o možnostiach aplikácie systému Obchôdzka pre vaše objekty.

Slider