CCSIPRO® Efektívne Plánovanie | FMS

Naplánujte si možné príchody dodávok a bez nutnosti ďalšieho kontaktu vyberte vhodný termín príchodu vaších dodávateľov. Vaši dodávatelia vám termín potvrdia prostredníctvom webového prístupu.

CCSIPRO® FMS si kladie za cieľ

  • Zefektívnenie práce logistu na strane klienta a/alebo dodávateľa
  • Vylepšenie klientsko-dodávateľskej komunikácie

Nároky na personál

Komplexné objednávanie a obsluha plánovacích nástrojov je možná s minimálne jedným pracovníkom logistiky.

KONTAKTUJTE TÍM CCSIPRO PRE BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU
Slider

PRODUKT

Plánovacie nástroje

  • Okamžitý prehľad o plánovaných dodávkach potvrdený dodávateľom
  • Aktuálny plán voľných termínov pre príjazd dodávok
  • Štatistický prehľad dodržiavania naplánovaných príchodov
  • Možnosť plánovania v podobe presného usmernenia na sklad alebo rampu
Systém Obchôdzka CCSIPRO® na mieru

Kontaktujte tím CCSIPRO® pre bezplatnú konzultáciu o možnostiach aplikácie systému Obchôdzka pre vaše objekty.

Slider