CCSIPRO® IOL | Interná logistika

Automatické riadenie logistických proces v objekte od vstupu cez vrátnicu po opustenie objektu. Záznamy z každého stanoviska sú okamžite dostupné v prehľadne so zabezpečeným prístupom. O dôležitých udalostiach je automaticky notifikovaný aj vodič prostredníctvom sms.

CCSIPRO® IOL si kladie za cieľ

 • plynulý, automatický priebeh logistických procesov v objekte
 • minimálna nutnosť osobného dohľadu logistu

Nároky na personál

Systém IOL sa odporúča využívať s priebežným alebo mimoriadnym dohľadom minimálne jedného pracovníka logistiky s priamym alebo vzdialeným prístupom.

KONTAKTUJTE TÍM CCSIPRO PRE BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU
Slider

PRODUKT

Automatické evidovanie pohybu vozidiel v objekte

 • Zariadenie neustále prijíma informácie zo zaregistrovaných čipov.
 • Na základe prijatého signálu zisťuje vzdialenosť čipu od stacionára.
 • Pri zistení, že sa čip dostal pod hraničnú hodnotu, vysiela informáciu na server CCSIPRO®.
 • Týmto získame evidenciu o vstupoch do zadefinovanej oblasti a podľa ID čipu priradíme konkrétneho pracovníka.
 • Po odchode pracovníka sa podľa času zistí celková doba zotrvania v oblasti.

Reporty

Tvorba reportov

 • Jednotlivé prehľady vytvárame na základe požiadaviek zákazníka
 • Obsah prehľadov sa upravuje na konkrétneho užívateľa

Prístup k reportom

 • Online v systéme CCSIPRO® pomocou webového prehliadača
 • Pravidelné mailové notifikácie (denné, týždenné, mesačné)

Notifikácie

 • pravidelné aj mimoriadne notifikácie
 • SMS, hlasová notifikácia
 • zabezpečené e-mailové notifikácie

TECHNOLÓGIE

iBeacon Bluetooth Low Energy BLE 4.0 Proximity Device

 • Zariadenie v sekundových intervaloch vysiela signál so svojou identifikáciou.
 • Pracovný čas vysielania je pri sekundovom intervale s jednou batériou 12 mesiacov.
 • Získavanie vzdialeností čipu od základňovej stanice.

LED Tabuľa

 • ...
Systém Obchôdzka CCSIPRO® na mieru

Kontaktujte tím CCSIPRO® pre bezplatnú konzultáciu o možnostiach aplikácie systému Obchôdzka pre vaše objekty.

Slider