CCSIPRO® Doprava | eTraffic

Súbor modulov a aplikácii CCSIPRO® Doprava  zabezpečuje:

 • komplexné zaznamenanie vstupu a výstupu vozidla na vašich vrátniciach
 • digitalizácia registračného procesu na vrátnici,
 • zefektívnenie a uľahčenie práce strážnej služby na vrátnici
 • automatické informovanie stanovísk v objekte

Nároky na personál

Počet pracovníkov strážnej služby na vrátnici je priamo úmerný stupňu bezpečnosti pri vstupe a výstupe z objektu a požadovanej plynulosti prechodu vrátnicou. 

KONTAKTUJTE TÍM CCSIPRO PRE BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU
Slider

PRODUKT

Slider

PROCES REGISTRÁCIE

 1. Pracovník strážnej služby zapíše žiadané údaje o vodičovi a dodávke do registračného formuláru

 2. Oboznámi vodiča o BOZP a vyžiada si súhlas overený biometrickým údajom - podpisom (voliteľná možnosť)

 3. Na základe získaných a podpísaných informácii je na počkanie vydaná dočasná prístupová karta (voliteľná možnosť)

 4. Po bezpečnostnej kontrole (mobilnou aplikáciou) je vodičovy povolený vstup do objektu.

TECHNOLÓGIE

LED Tabuľa

LED Tabuľa zvyšuje efektivitu systému CCSIPRO® Doprava | eTraffic svojim automatickým smart informovaním vodičov prostredníctvom viditeľných, programovateľných LED tabúľ.

ALPR | rozpoznávanie EČV

Modul rozširujúci systém CCSIPRO® Doprava | eTraffic o možnosť automatického rozpoznávania EČV. Účelom môže byť bezchybné, automatické zaznamenanie EČV vozidla prechádzajúceho vrátnicou, automatické povoľovanie rozpoznaných EČV podľa existujúcej databáze a ďalšie.

Podpis BOZP

Biometrické údaje odporúčame zaznamenávať kvalitným, certifikovaným zariadením. Máme bohaté skúsenosti, využívame iba špičkové podpisové tablety a vieme odporúčiť a využiť tie najlepšie možnosti.

NFC & RFID prístupové karty

Odolné plastové karty obsahujúce programovateľný NFC alebo RFID čip (podľa potrieb a požiadavok zákazníka) sú trvácnym riešením na pravidelné, dočasné prideľovanie prístupov a pohybu vo vašom objekte.

Reporty

Tvorba reportov

 • Jednotlivé prehľady vytvárame na základe požiadaviek zákazníka
 • Obsah prehľadov sa upravuje na konkrétneho užívateľa

Prístup k reportom

 • Online v systéme CCSIPRO® pomocou webového prehliadača
 • Pravidelné mailové notifikácie (denné, týždenné, mesačné)

SMS Notifikácia pre vodiča

Systém Obchôdzka CCSIPRO® na mieru

Kontaktujte tím CCSIPRO® pre bezplatnú konzultáciu o možnostiach aplikácie systému Obchôdzka pre vaše objekty.

Slider