CCSIPRO® Bezobslužná Vrátnica

Automatizácia a digitalizácia procesov na vrátnici so systémom CCSIPRO.

CCSIPRO® Bezobslužná vrátnica si kladie za cieľ

  • automatizáciu bezpečnostných a logistických procesov na vrátnici
  • bezobslužná evidenciu a kontrolu osôb, vozidiel a nákladu
  • riadenie a plánovanie pohybu osôb, vozidiel a nákladu v aj mimo objektu

Nároky na personál

Všetky procesy na vrátnici sa vykonávajú automaticky, bez potreby dohliadajúceho personálu.

KONTAKTUJTE TÍM CCSIPRO PRE BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU
Slider

TECHNOLÓGIE

Aplikácia CCSIPRO® Entrance

  • zaevidovanie osoby - údaje o osobe, podpis BOZP, pridelenie vstupky
  • vykoná sa dopredu určenou osobou alebo pri prvom vstupe SBS pracovníkom, pokiaľ je k dispozícii
  • administrácia, editácia a zrušenie povolených osôb

Každá zmena sa prenesie okamžite do databázy na vstupe - NFC Stacionár.

Rozpoznávanie EČV

  • Systém zistené EČV vyhodnotí a vykoná ďalšie naprogramované úkony. Napr. notifikácia, kontroly vozidla, zdvihnutie závory, atď.

LED Tabuľa

  • Rozsvietenie LED tabule slúži ako notifikácia kontroly po náhodnom výbere vozidla, upozornenie vodiča na vstup do objektu, atď.
Systém Obchôdzka CCSIPRO® na mieru

Kontaktujte tím CCSIPRO® pre bezplatnú konzultáciu o možnostiach aplikácie systému Obchôdzka pre vaše objekty.

Slider